7az2GQ7M323923O2S6c73ZW04k584o39.jpg
Categorie├źn
OQ3696zYR86UN5490897VO78i94OA19O.jpg
75a4983a6cfc15b5ac9b815404ec56dc.jpg
Snel Zoeken
Zoekterm(en)

Zoeken

De CRP bepaling wordt voor de huisarts een onmisbaar instrument bij de bepaling van het onderscheid tussen bacteriële en virale of schimmelinfecties en de daarbij horende behandeling.
Naar aanleiding van de nieuwe NHG standaard acuut hoesten worden de door ons aangeboden apparaten in diverse media aanbevolen als bewezen robuust, valide en betrouwbaar. Orion is dan ook van oudsher fabrikant van betrouwbare diagnostische testen voor medische professionals en laboranten.

Daarbij zijn wij ook nog eens de goedkoopste aanbieder in de markt.
Uiteraard leveren wij ook de bijbehorende CRP kits en reagentia evenals een goede after sales service.
 ALGEMENE INFORMATIE BETREFFENDE DE CRP BEPALING:

Het is al enige tijd mogelijk om in de huisartsenpraktijk het CRP (C-reactieve proteïne) te bepalen. Met een vingerprik kunnen binnen twee tot drie minuten ernstige infecties en ontstekingen opgespoord en vooral uitgesloten worden. In Nederland is het gebruik nog beperkt, maar dit kan spoedig veranderen nu de meerwaarde op diagnostisch en therapeutisch gebied zich steeds meer gaat aftekenen.

Door CRP te bepalen tijdens het consult kan een huisarts bacteriële infecties onderscheiden van virale of schimmelinfecties. Dit is van belang voor de beslissing antibiotica voor te schrijven of niet. Naast de CRP vingerpriktest om ernstige infecties uit te sluiten is er een communicatietraining voor de huisarts om het overbodig gebruik van antibiotica bij hoestende patiënten terug te dringen. Deze aanpak zorgt ervoor dat de huisarts met meer zekerheid weet of de patiënt een infectie heeft die vanzelf overgaat en dat hij of zij dat helder en overtuigend met de patiënt kan communiceren. Tevens kan een hoge uitslag inzicht geven in de ernst van een situatie en bij een lage uitslag de mogelijkheid een patiënt gerust te stellen. Dit laatste zonder het voorschrijven van antibiotica.

We schrijven in Nederland heel weinig antibiotica voor aan kinderen met Otitis Media, maar bij Sinusitis en Lage luchtweginfecties is men helemaal niet zo terughoudend. Een huisarts die de NHG-Standaard “Acuut hoesten” volgt, zou aan iets meer dan 10% van alle hoestende patiënten een antibioticum moeten voorschrijven. Nederlandse huisartsen schrijven echter aan een kleine 50% van de hoestende volwassenen antibiotica voor. Daar zit dus nog ruimte voor verbetering. Vooral omdat antibiotica frequent bijwerkingen hebben (bij 20% van de gebruikers) onnodige voorschriften medicaliserend werken en omdat antibioticagebruik de ontwikkeling van bacteriële resistentie bevordert.

In Europa is het gemiddelde gebruik van antibiotica in de eerste lijn goed ik kaart gebracht en dit vertoont een zeer grote variatie die niet door verschillen in morbiditeit zijn te verklaren. Zo schrijven de Franse huisartsen gemiddeld driemaal zoveel antibiotica voor als hun Nederlandse collega’s, terwijl de morbiditeit niet wezenlijk verschillend is in beide landen. Om iets met deze cijfers te kunnen doen is het echter meer inzicht nodig in details en achtergronden. Per ziektebeeld verschilt het antibiotica gebruik bijvoorbeeld fors.

Het is wetenschappelijk aangetoond dat door meten van point of care CRP bij alle Nederlandse huisartspraktijken, er jaarlijks tot 240.000 antibioticarecepten minder worden uitgeschreven.

Als de voorschrijvende medici op deze voet doorgaan, dan zijn er over tien jaar geen antibiotica meer beschikbaar om tal van infecties te bestrijden.