7az2GQ7M323923O2S6c73ZW04k584o39.jpg
Categorieën
OQ3696zYR86UN5490897VO78i94OA19O.jpg
75a4983a6cfc15b5ac9b815404ec56dc.jpg
Snel Zoeken
Zoekterm(en)

Zoeken

Download algemene voorwaarden


 
 
 
ALGEMENE VOORWAARDEN HANSHALL MEDICAL LTD.

 

Het gebruik van de diensten of kopen van producten of diensten op onze websites of van onze buitendienst vertegenwoordigers betekent acceptatie van de volgende voorwaarden:

 

1. AANVAARDING EN BESCHIKBAARHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Door het aanvaarden van deze voorwaarden, verklaart u:

a) een volwassen persoon te zijn met de bevoegdheid contracten te sluiten,

b) deze voorwaarden en condities te hebben gelezen en akkoord bevonden.

 

Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen "Algemene Voorwaarden") regelen de rechtsverhouding die voortvloeit uit gesloten contracten tussen gebruikers-klanten (hierna: "Klanten") van de website en Hanshall Medical Ltd. Klanten gaan akkoord met de Algemene Voorwaarden vanaf het moment dat ze gebruik maken van de dienst of de aankoop van een product. Dit document kan worden afgedrukt en opgeslagen door de klanten.   Hanshall Medical Ltd stelt het e-mail adres info@hanshall-ltd.com beschikbaar voor klanten, alwaar zij hun vragen over de algemene voorwaarden kunnen stellen.

 

2. VERANDERING VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

Hanshall Medical Ltd kan de Algemene Voorwaarden met kennisgeving vooraf aan de klanten wijzigen, om de diensten en producten die worden aangeboden via onze websites te verbeteren. Door wijziging van de voorwaarden weer te geven op de websites, wordt voldaan aan de meldingsplicht. In ieder geval wordt klanten aangeraden, voor het gebruik van de diensten of aankoop van producten, de Algemene Voorwaarden te raadplegen.

 

3. GARANTIES VOOR BEVEILIGING, VERTROUWELIJKHEID EN VEILIGE SHOP

Bij  Hanshall Medical Ltd garanderen wij veilig aankopen. Een van de belangrijkste zorgen van Hanshall Medical Ltd is om een ​​veilige winkelomgeving te bieden en de vertrouwelijkheid van informatie die u ons geeft te waarborgen. Om alle informatie die wordt ingevoerd op de pagina te beveiligen, wordt daarom gebruik gemaakt van een geavanceerd SSL-beveiligingssysteem.

 

4. STATUS VAN HET ONLINE CONTRACT

Onder het “online” aankoopcontract wordt het contract op afstand verstaan. Het contract tussen de klant en Hanshall Medical Ltd komt tot stand door aankopen via een systeem van kopen op afstand zoals aangeboden op de websites van Hanshall Medical Ltd. Het contract wordt uitgevoerd conform de verplichtingen uit de wet  “Kopen op Afstand” .

 

5. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

5.1 Alle overeenkomsten worden na invoer van de gegevens door de klant in de verschillende stappen van de aankoop van een product direct van kracht.

5.2 Alle bestellingen doorgegeven aan  Hanshall Medical Ltd dienen geheel te worden afgerond en moeten de elementen bevatten die nodig zijn om correct de identiteit van de klant te kunnen bepalen, de aangevraagde producten of diensten en de plaats van levering van de goederen.

5.3 De aan Hanshall Medical Ltd gestuurde bestelling fungeert als een online afgesloten aankoopcontract.

5.4 Na het plaatsen van een bestelling op de website wordt een e-mail verstuurd naar de klant en in dit document zijn de betalingsgegevens opgenomen. De klant dient zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 7 dagen te betalen. De bevestiging in de e-mail fungeert als aanvaarding van het contract voorstel. Voor bedrijfsmatige klanten en zorginstellingen bestaat de mogelijkheid op rekening geleverd te krijgen. Hiervoor dient altijd eerst contact te worden opgenomen met Hanshall Medical Ltd (e-mail: info@hanshall-ltd.com)

5.5 De overeenkomst is voltooid en voor beide partijen bindend op het moment dat de bevestiging van de bestelling wordt verzonden naar de klant.

5.6 Hanshall Medical Ltd behoudt zich het recht voor bestellingen die onvolledig of niet correct zijn ingevuld te weigeren.

5.7 Bestellingen die onder rembours worden verzonden en niet worden betaald door de klant worden door PostNL retour gezonden aan Hanshall Ltd. De kosten die PostNL hiervoor aan Hanshall Ltd. in rekening brengt worden inclusief verpakkings- en administratiekosten doorbelast aan de klant en bedragen minimaal € 17,50.

 

6. LEVERING

6.1 Wanneer de betaling is ontvangen wordt de bestelling zo snel mogelijk verzonden. Op de dag van verzending ontvangt de klant een bevestigings e-mail.

6.2 Alle bestellingen worden verzonden via PostNL. De levertijd voor elk item hangt af van de beschikbaarheid en de bestemming waarnaar u wilt verzenden. Bezorging vindt gemiddeld plaats binnen 1 /4 dagen voor nationale en  2 / 10 dagen voor internationale bestellingen, niet inbegrepen zaterdagen, zondagen en feestdagen. Bezorging vindt altijd plaats op maandag tot en met zaterdag. Indien de bestelling niet kan worden geleverd binnen deze termijnen dan wordt dit meegedeeld aan de klant met de reden en wordt een nieuwe termijn aangegeven. Latere levering is geen reden voor annulering van de bestelling.

6.3 Verzekerde verzending is beschikbaar op aanvraag. Dit moet worden gespecificeerd bij de bestelling. Extra kosten zijn ten laste van de koper.

6,4 Hanshall Medical Ltd is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadigde pakketten verzonden via PostNL.

6.5 Na ontvangst van de goederen heeft de klant een proefperiode van 14 dagen. Binnen deze periode kunnen items worden geretourneerd en binnen 14 dagen zal de aankoopprijs worden terugbetaald. Geretourneerde artikelen moeten ongebruikt, in de originele verpakking, compleet met alle toebehoren en voldoende gefrankeerd, worden opgestuurd. Voorafgaand aan terugzending moet u contact opnemen met Hanshall Medical Ltd. Terugstortkosten, verzendkosten en uitgaven voor de betaling (credit card) zijn voor rekening van de klant en worden niet terugbetaald.

6.6 Het recht op ontbinding geldt alleen voor prive-personen (consumenten). Het recht op ontbinding is uitgesloten voor verkopers, bedrijven of personen die handelen met de doelstellingen die verband houden met professionele activiteit.

6.7 Het recht op ontbinding is niet van toepassing bij leveringen conform een eerder door de klant geaccordeerde offerte en bij leveringen van specifiek voor de klant bestelde producten.

6.8 Hanshall Medical Ltd is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik (misbruik) van de geleverde apparatuur.

 

7. GARANTIE

7.1 Alle producten hebben een garantieperiode van een jaar (of meer indien aangegeven). Er geldt een beperkte garantie voor kabels, probes, sondes en tips die om hygiënische redenen ook niet geretourneerd of geruild kunnen worden.

7.2 Hanshall Medical Ltd is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik (misbruik) van de geleverde apparatuur.

7.3 Installatie, onderhoud en werking van eventueel meegeleverde software wordt niet door  Hanshall Medical Ltd ondersteund.

7.4 Voor retourzending dient altijd eerst contact te worden opgenomen met Hanshall Medical Ltd. Er worden dan retourinstructies verstrekt conform welke de klant moet handelen.

7.5 Produkten die speciaal voor de klant werden besteld alsmede (oplaadbare) batterijen kunnen niet worden geretourneerd.   

8. VERANTWOORDELIJKHEDEN HANSHALL MEDICAL LTD.

Hanshall Medical Ltd is niet verantwoordelijk voor de ineffectiviteit van de producten en diensten ten gevolge van oorzaken toe te schrijven aan overmacht, waardoor niet kan worden voldaan aan de afgesproken levering op de afgesproken tijd. Voorbeelden van overmacht zijn natuurrampen, specifieke maatregelen van de overheid, stakingen door werknemers, door derden (bv. vervoerders) waar Hanshall Medical Ltd van afhankelijk is.
9. PROBLEMEN MET BEKIJKEN VAN PAGINA'S

De klant dient over geschikte hardware en software voor de verbinding met het internet te beschikken. Indien de cliënt niet in staat is om een ​​deel of de hele site weer te geven, kan  Hanshall Medical Ltd niet aansprakelijkheid worden gehouden.

 

10. PRIJZEN

10.1 Alle verkoopprijzen van de producten die voorkomen op de website zijn in euro's.

10.2 Tenzij anders is bepaald zijn de prijzen van producten exclusief BTW of andere belastingen.

10.3 De prijs van elk van de actueel getoonde producten op de website vervangen eventuele voorafgaande prijzen.

10.4 De in rekening gebrachte prijzen zijn de prijzen die op de website worden weergegeven op het moment van de aankoop door de klant.

 

11. ONGELDIGHEID VAN VOORWAARDEN

Indien een beding in deze voorwaarden volledig of gedeeltelijk ongeldig is of niet afdwingbaar is, zal dergelijke ongeldigheid of onafdwingbaarheid alleen van toepassing zijn op die bepaling of het gedeelte daarvan dat ongeldig is of niet afdwingbaar, De Algemene Voorwaarden blijven van kracht in alle andere gevallen en voor alle andere bepalingen.

 

 

 

Privacyverklaring van Hanshall Medical Ltd.

 
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.
Hanshall Medical Ltd zorgt ervoor dat alle gegevens die zijn verzameld door middel van formulieren, via de website of d.m.v. persoonlijk (e-mail) contact zal worden gebruikt op de wijze en met de beperkingen en rechten die door deze wet  worden gesteld.

 

U verleent  Hanshall Medical Ltd toestemming voor het gebruik en de verwerking van de persoonlijke informatie die u verstrekt, die zal worden gebruikt om informatie te geven over onze voorwaarden van distributie, promotie van producten en diensten van  Hanshall Medical Ltd en voor gegevensbeheer.

 

U kunt ook gebruik maken van uw recht op toegang, rectificatie, bezwaar en verwijdering van uw persoonlijke gegevens, in overeenstemming met de geldende regelgeving op bescherming van persoonsgegevens, van toepassing op Hanshall Medical Ltd (Email:info@hanshall-ltd.com).